slider image 0
loading...
 • 2021-11-27 Tajemnicza figura św. Piotra na górze Połom

  Połom – Tajemnicza  figura św. Piotr

  1. Zbiórka uczestników o godz. 7.00 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”).
  2. Wyjazd o godz. 7.10.
  3. Przejazd trasą: Rzeszów – Babica – Lutcza – Krasa.
  4. Przejście piesze na trasie: Krasna – Wysypan 475 m – Wola Jasienicka – Połom 455m – Wola Komborska – Jasienica Rosielna.
  5. Zwiedzamy: dawną cerkiew św. Michała Archanioła w Krasnej,  Góra Połom z figurą św. Piotra, zespół skałek w lesie Pałki w Woli Komborskiej, drewniany kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1770 w Jasienicy Rosielnej
  6. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 16.00 – 17.00

  Zalecenia: Buty turystyczne, kijki treckingowe, prowiant, woda.

  Wpisowe:         70  zł – członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2021 r.,

                             80  zł – pozostali uczestnicy

                    Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

  W ramach wpisowego:  przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługa pilocko – przewodnicka

  UWAGA!!! –  Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

  Zapisy przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/  

  Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału – max. 3 dni od daty zgłoszenia.

  Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

  Kontakt z Biurem Oddziału tel. 17 85 367 55

  W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

  Odmowa podpisania oświadczenia,
  skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

   Wycieczkę poprowadzi:

  przewodnik beskidzki

              Piotr Puszkarewicz (tel. 575 522 960)