slider image 0
loading...
 • Dlaczego warto być członkiem PTTK?

  – w ramach składki członkowskiej otrzymacie:

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Nie tylko na wycieczkach i imprezach organizowanych przez PTTK, ale przez 24 h/dobę, także m.in. podczas indywidualnego zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,

  •  rabaty przy zakupach akcesoriów, sprzętu, odzieży oraz serwisach i wypożyczalniach sprzętu turystycznego
  • możliwość korzystania z bazy noclegowej PTTK (schroniska, bazy namiotowe, stanice wodne),
  • rabaty na usługi noclegowe w schroniskach PTTK (do 20 % w zależności od obiektu),
  • rabat we wpisowym na większość imprez organizowanych przez Oddziały PTTK, a także niektóre Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK,
  • będąc członkami PTTK, stajecie się częścią ponad 60 tysięcznej „turystycznej rodziny” członów PTTK.
  • podczas wycieczek opiekę kadry PTTK – Przodowników, Instruktorów danej kategorii turystyki kwalifikowanej

  Wysokość składki członkowskiej PTTK na 2021 rok

  Jak zapłacić składkę na kolejny rok? To proste.

  Informujemy, że 31.03  mija ważność członkostwa PTTK dla osób, które opłaciły składki za rok 2020.
  Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację epidemiczną i ograniczoną bezpośrednią obsługę interesantów, uruchamiamy możliwość opłacenia kontynuacji składek przelewem na konto bankowe Oddziału PTTK w Rzeszowie Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742.
  Znaczki potwierdzające opłacenie składek, będzie można odbierać w siedzibie Oddziału, po unormowaniu sytuacji obsługowej o czym będziemy informować.
  Przy wpłacie – szczególnie, gdy będzie dotyczyć kilku osób – prosimy w opisie rozpisać kwoty na poszczególne osoby (można użyć symboli N, U, UM – rozwinięte poniżej) z podaniem numeru legitymacji PTTK (jest sporo powtarzających się nazwisk). Członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem NNW, dlatego dla celów ubezpieczeniowych, jako datę opłacenia składki, będziemy przyjmować datę zaksięgowania środków na naszym koncie.
  Przypominamy wysokość składek członkowskich za rok 2021.
  65 zł – N – normalna
  40 zł – U – ulgowa dorośli – 40 zł (emeryci, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, rodzic opłacający składkę za dziecko małoletnie – do 16 r.ż.)
  30 zł – UM – ulgowa młodzieżowa – (dzieci i młodzież do 19 rż., uczący się młodzież i studenci do 26 rż.)
  W razie wątpliwości, prosimy o kontakt:
  • telefoniczny 17 85 367 55
  • mailowy wycieczki@pttkrzeszow.pl

  Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie