slider image 0
loading...
 • Informacja dot. składki członkowskiej i ubezpieczenia

  Informujemy, że 31.03.2020 mija ważność członkostwa PTTK dla osób, które opłaciły składki za rok 2019. (wpłaty można dokonać także po 31.03)
  Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację epidemiczną i brak bezpośredniej obsługi interesantów,

  uruchamiamy możliwość opłacenia kontynuacji składek przelewem na konto bankowe Oddziału PTTK w Rzeszowie Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742. Znaczki potwierdzające opłacenie składek, będzie można odbierać w siedzibie Oddziału, po unormowaniu sytuacji obsługowej. Przy wpłacie – szczególnie, gdy będzie dotyczyć kilku osób – prosimy w opisie rozpisać kwoty na poszczególne osoby (można użyć symboli N, U, UM – rozwinięte poniżej) z podaniem numeru legitymacji PTTK (jest sporo powtarzających się nazwisk). Członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem NNW, dlatego dla celów ubezpieczeniowych, jako datę opłacenia składki, będziemy przyjmować datę zaksięgowania środków na naszym koncie.
  Przypominamy wysokość składek członkowskich za rok 2020:
  65 zł – N – normalna
  40 zł – U – ulgowa dorośli – 40 zł (emeryci, osoby z orzeczona niepełnosprawnością, rodzic opłacający składkę za dziecko małoletnie – do 16 r.ż.)
  30 zł – UM – ulgowa młodzieżowa – (dzieci i młodzież do 19 rż., uczący się młodzież i studenci do 26 rż.)
  W razie wątpliwości, prosimy o kontakt: telefoniczny 17 85 367 55 oraz mailowy wycieczki@pttkrzeszow.pl
  Zarząd Oddziału PTTTK w Rzeszowie
  Rzeszów 17-03-2020