slider image 0
loading...
  • (archiwum) Poznajemy Góry Rumunii 20–25.08.2019

    Rumunia to jeden z najpiękniejszych karpackich krajów. Skupia na swoim obszarze pasma niezwykle różnorodne, ciekawe i wysokie. Po dotychczasowych wędrówkach, podczas których poznaliśmy szesnaście pasm górskich Rumunii, znowu udamy się na południe..

    W tym roku,dzikości i bycia sam na sam z naturą zasmakujemy, przede wszystkim przechodząc znaczną część głównej grani gór Parang, a ponadto poznając kolejne rejony Gór Trascau.Przerywnikiem wgórskich wędrówkach będzie zwiedzanie ciekawych miejsc w Siedmiogrodzie, m.in.charakterystycznych dla tej krainy saskich warownych grodów kościelnych.

    Szczegóły wyjazdu….