slider image 0
loading...
 • (archiwum) Z A P R O S Z E N I E NA ZEBRANIE WYBORCZE KLUBU

  Spotkanie wyborcze Klubu Pol-Survival Odbędzie się 08.06.2022 o godz. 17.00 i 17.15

  Porządek obrad:


  Zarząd Klubu Pol-Survival przy Oddziale PTTK w Rzeszowie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 roku pierwszy termin o godz.17.00, drugi termin o godz. 17.15 w sali konferencyjnej budynku PTTK przy ul. Matejki 2 ( I piętro ).

  W programie zebrania przewiduje się :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Uchwalenie regulaminu obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
  6. Wybór Komisji Wyborczej.
  7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności Klubu.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  10. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
  11. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Klubu ,Komisji Rewizyjnej oraz na delegatów na zjazd oddziału.
  12. Dyskusja.
  13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  14. Wybory władz Klubu oraz delegatów na zjazd oddziału.
  15. Przyjęcie wniosków i uchwał do realizacji przez nowy zarząd.
  16. Wystąpienie nowego prezesa i zamknięcie obrad.

  Zarząd Klubu Pol-Surviwal